Політика щодо обробки персональних даних

ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Загальні положення
  Ця Політика розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи по забезпеченню безпеки персональних даних ФОП Нікітіна Ж. В., яка зареєстрована в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису 2010350000000141165 від 25.04.2022р.), РНОКПП 2706618607 (надалі- Виконавець).
  Відповідно до умов згоди на обробку персональних даних Замовник послуг заповненням і відправкою електронної форми на сайті Виконавця http://jnacademy.com.ua підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Публічної оферти і відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» добровільно надає ФОП Нікітіна Ж. В. і його уповноваженим представникам та посадовим особам свою згоду на обробку без будь-яких обмежень персональних даних Замовника, зазначених в електронній формі та добровільно наданих Замовником для реалізації мети обробки, в базі персональних даних «Замовники».
  2. Виконавець може обробляти такі персональні дані Замовника:
  – Прізвище ім’я по батькові;
  – Електронна адреса;
  – Номер телефону.
  3. Мета обробки персональних даних.
  Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання Договору публічної оферти, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально
  необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
  4. Правові підстави обробки персональних даних
  Виконавець обробляє персональні дані Замовника тільки в разі їх заповнення та/або відправки Замовником самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті http://jnacademy.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Виконавцю, Замовник висловлює свою згоду з цією Політикою.
  5. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних.
  Безпека персональних даних, які обробляються Виконавцем, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
  Виконавець забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб. Персональні дані Замовника ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням Договору публічної оферти та чинного законодавства України.
  У разі виявлення помилок в персональних даних, Замовник може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Замовник може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6. Заключні положення
Замовник може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, шляхом надсилання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
В цьому документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Виконавцем. Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://jnacademy.com.ua/uk/politika-konfidentsialnosti

 

 

Вартість послуг, порядок оплати і повернення коштів

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.

Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на сайті Виконавця http://jnacademy.com.ua або ж повідомляється Виконавцем особисто Замовнику.

Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті Виконавця http://jnacademy.com.ua, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.

Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем, в розмірі 100%.

Замовник може відмовитись від Послуг письмово повідомивши про це Виконавця.

У випадку відмови від Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати початку надання Послуг, Виконавець повертає Замовнику сплачені Замовником грошові кошти за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від отриманої від Замовника суми грошових коштів, як відшкодування фактичних витрат Виконавця.

У письмовому повідомленні про відмову від Послуг Замовник зобов’язаний надати Виконавцю свої банківські платіжні реквізити для здійснення повернення грошових коштів, а саме: ПІБ отримувача, найменування банку, номер карткового рахунку, IBAN.У випадку ненадання або надання банківських платіжних реквізитів не в повному обсязі, надання помилкових банківських платіжних реквізитів, Виконавець не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення грошових коштів Замовнику.

У випадку відмови від Послуг менше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку надання Послуг, грошові кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

Договір публічної оферти

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ-ПЕРУКАРІВ

Фізична особа-підприємець НІКІТІНА ЖАННА ВАЛЕРІЇВНА, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством України порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (номер запису 2010350000000141165 від 25.04.2022р.), РНОКПП 2706618607, (далі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо – Сторона), уклали даний Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері (далі — Договір).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Послуги – набір інформаційно-консультаційних послуг з підвищення професійної кваліфікації майстрів-перукарів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на сайті Виконавця.
  1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
  1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://jnacademy.com.ua/uk/dogovor-publichnoj-oferty , яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
  1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
  1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.
  1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.
  1.7. Захід – виражений у формі лекції, вебінару, семінару, майстер-класу, тренінгу, онлайн-тренінгу, тощо, комплекс послуг, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування теоретичного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних практичних навичок.
  1.8. Програма Заходу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:
  1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, перелік лекторів, тренерів тощо;
  1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Заходу;
  1.8.3. Вартість Заходу і порядок його оплати та ін.
  1.9. Відтворення Заходу – дистанційна форма доступу Замовника до Заходу, при якій здійснюється створення і відкриття копії Заходу (частини Заходу) в цифровій формі на пристрої Замовника без збереження в пам’яті Пристроїв Замовника.
  1.10. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з підвищення професійної кваліфікації майстрів-перукарів а саме – організацію проходження і участь Замовника в Заходах Виконавця на платній і або безоплатній основі у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.
2.2 Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.
2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.
2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Заходів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.
2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.
2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1 Послуги надаються у вигляді лекції при особистій присутності Замовника (лекція, семінар, майстер-клас, тренінг), або в формі дистанційного відтворення Заходу (вебінар, онлайн-тренінг) на пристрої Замовника в прямій трансляції відповідно до Програми Заходу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2 Замовник самостійно обирає Захід на сайті Виконавця відповідно до відповідної Програми і здійснює оплату.
Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною оплатою Замовником вартості відповідного Заходу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.
3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою Замовником.
3.4 Замовник може відмовитись від Послуг письмово повідомивши про це Виконавця.
3.4.1 У випадку відмови від Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати початку надання Послуг, Виконавець повертає Замовнику сплачені Замовником грошові кошти за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від отриманої від Замовника суми грошових коштів, як відшкодування фактичних витрат Виконавця.
У письмовому повідомленні про відмову від Послуг Замовник зобов’язаний надати Виконавцю свої банківські платіжні реквізити для здійснення повернення грошових коштів, а саме: ПІБ отримувача, найменування банку, номер карткового рахунку, IBAN.У випадку ненадання або надання банківських платіжних реквізитів не в повному обсязі, надання помилкових банківських платіжних реквізитів, Виконавець не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення грошових коштів Замовнику.
3.4.2. У випадку відмови від Послуг менше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку надання Послуг, грошові кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.
3.5 Якщо Захід надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Заходу Замовник отримує посилання для доступу до цього Заходу, яке буде надіслано на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі.
3.6 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Заходу.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1 Виконавець має право:
4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.
4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов’язковим повідомленням Замовника.
4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.
4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходу.
4.2.3 Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.
4.2.4 Розробити Програму Заходу, відповідну умовам цього Договору.
4.2.5 При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Заходу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
5.1 Замовник має право:
5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Заходу і даною офертою.
5.1.2 Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Заходу. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг.
5.1.3 У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.
5.2 Замовник зобов’язується:
5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.
5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Програмою Заходу.
5.2.3 Утримуватися в процесі проходження Заходу від дій, які:
- порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Заходу, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо.
- можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам (тренерам тощо) брати участь у Заході і отримувати інформацію в процесі його проходження.
- можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або Замовників приміщення, в якому проводиться Захід.
- принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, запрошених осіб або лекторів, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.
- проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої.
5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.
5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріалів.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовнику за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.
6.2 Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється Виконавцем особисто Замовнику.
6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.
6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.
6.6 Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2 Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3 У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.
7.4 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.
7.6 Всі матеріали Заходів є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
Дія цього Договору припиняється:
9.1 За згодою Сторін.
9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.
9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
10.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ
11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 13 цього Договору.
12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України
12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

ФОП НІКІТІНА ЖАННА ВАЛЕРІЇВНА

Платник єдиного податку

Україна, 65025, Одеська обл., м. Одеса