Вартість послуг, порядок оплати і повернення коштів

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Заходів.

Вартість конкретного Заходу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на сайті Виконавця http://jnacademy.com.ua або ж повідомляється Виконавцем особисто Замовнику.

Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті Виконавця http://jnacademy.com.ua, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Заходу.

Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем, в розмірі 100%.

Замовник може відмовитись від Послуг письмово повідомивши про це Виконавця.

У випадку відмови від Послуг не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати початку надання Послуг, Виконавець повертає Замовнику сплачені Замовником грошові кошти за вирахуванням 10% (десяти відсотків) від отриманої від Замовника суми грошових коштів, як відшкодування фактичних витрат Виконавця.

У письмовому повідомленні про відмову від Послуг Замовник зобов’язаний надати Виконавцю свої банківські платіжні реквізити для здійснення повернення грошових коштів, а саме: ПІБ отримувача, найменування банку, номер карткового рахунку, IBAN.У випадку ненадання або надання банківських платіжних реквізитів не в повному обсязі, надання помилкових банківських платіжних реквізитів, Виконавець не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення грошових коштів Замовнику.

У випадку відмови від Послуг менше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку надання Послуг, грошові кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.


Надрукувати